Velkommen til StepPartner

StepPartner-grayVirksomheden ejes og drives af John Svendsen. Jeg har mangeårig erfaring og succes indenfor strategi, ledelse, salg, forretningsudvikling, effektivisering og optimering.

 

Jeg har mere end 20 års erfaring fra forretningsområder som Recycling, genanvendelse, miljø- og affaldsplanlægning, ressourcehåndtering – herunder bortskaffelse af restprodukter igennem direkte genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse eller deponi.

 

Konsulentydelserne differentierer naturligvis, men grundlæggende er omfanget en kombination af følgende elementer i tæt dialog med kunden:

  1. Indsigt /for-analyse
  2. Problemidentifikation
  3. Målsætning defineres
  4. Dataindsamling og bearbejdning
  5. Handlingsplan /rapportering
  6. Implementering
  7. Opfølgning

Min tilgang til opgaverne udmærker sig i særdeleshed ved, at jeg gerne aktivt deltager i selve implementeringen og eksekvering af de trufne beslutninger i samarbejde med kunden – dette betragtes generelt af kunderne som værende af stor værdi.

Jeg vil glæde mig til at drøfte dit projekt nærmere og ser frem til et godt samarbejde.

 

Med venlig hilsen

 

John_Svendsen_syn

John Svendsen